aktivno područje


aktivno područje
• active area

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pasivan — pȁsīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ne djeluje; neaktivan (o osobi), neradan 2. koji se ne protivi, koji sve mirno podnosi, opr. aktivan 3. ekon. koji ima pasivu, koji se nalazi u pasivi [pasivna bilanca] 4. <odr.> gram. trpni …   Hrvatski jezični portal